JUYEE VIỆT NAM

Chuyên cung cấp nguyên liệu hóa chất và tư vấn kỹ thuật ngành nhựa

Công ty chúng tôi có phòng thí nghiệm đầy đủ thiết bị và đội ngũ chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển.

 Hiện nay, ngoài các sản phẩm chúng tôi đại lý, chúng tôi còn tiếp xúc với các chất tổng hợp hữu cơ để tiếp tục phát triển các sản phẩm mới và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp.