CHẤT PHÂN TÁN

Chất Phân Tán Q-300

Q-300 là một chất phân tán dạng lỏng đa năng, có thể hiệu quả phân tán bột Titanium dioxide, chất màu hữu cơ và vô cơ, bột đá, carbon black, chất tạo bọt AC vv..

Đặc biệt được sử dụng trong các ngành công nghiệp PVC, sau khi được thêm chất phân tán vào trong công thức PVC, nó sẽ nhanh chóng được làm ướt và phân tán cho quá trình trơn tru, đạt được hiệu quả ổn định và đẹp.

Chất Siêu Phân Tán LDP-110

LDP-110 là chất siêu phân tán có dạng lỏng màu hổ phách, thích hợp để phân tán các chất màu và chất độn vô cơ, đồng thời có tác dụng phân tán tuyệt vời đối với titan dioxide.

Ứng dụng

  • Nhanh chóng phân tán và giảm độ nhớt
  • Tăng độ nhớt cho chất màu và chất độn
  • Tăng tính lưu động, giảm thời gian trộn