MÀU DYE

Theo các chất màu được sử dụng trong ngành nhựa có thể chia thành màu dye và pigment, màu dye có thể hòa tan trong dung môi và kết hợp tạo màu sắc cho sản phẩm, so với pigment thì màu dye có đặc điểm tạo màu cao hơn, độ trong suốt tốt, tuy nhiên tính chống chịu nhiệt, thời tiết và ánh sáng kém hơn so với pigment.
Việc lựa chọn màu dye cần được đánh giá và lựa chọn bằng cách xem xét các vật liệu nhựa được sử dụng, điều kiện gia công và tuân thủ các quy định quốc tế.
Bạn có thể tham khảo bảng so sánh dưới đây và chọn màu phù hợp để tránh vướng mắc, nếu chưa rõ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.