CHẤT ỔN ĐỊNH

Ngoại quan Thành phần chính Đặc tính Ứng dụng
MCZ-235 Dạng bột Magie canxi kẽm Nồng độ cao, khả năng chịu nhiệt cao, độ trong suốt cao, nhẹ mùi. Băng keo, vật liệu y tế, vật liệu ống trong suốt.
CZ-52 Dạng bột Canxi kẽm Trong suốt, không mùi, không độc hại. Dành cho sản phẩm có yêu cầu độ trong suốt cao.
CZ-905 Dạng bột Canxi kẽm Thuộc dòng chất ổn định kinh tế Cho PVC dẻo ép đùn và ép phun
HT-16 Dạng bột Canxi kẽm Sử dụng cho cút góc PVC Thích hợp cho UPVC (loại PVC cứng không có chất hóa dẻo).
CZ-36-105 Dạng bột Canxi kẽm Đạt yêu cầu lão hóa nhiệt độ UL105, không độc hại, ổn định nhiệt tốt, thúc đẩy quá trình hóa dẻo. Sử dụng cho dây điện màu đen và màu sắc, nhựa dẻo và bán cứng.
CZ-38-105 Dạng bột Canxi kẽm Đạt yêu cầu lão hóa nhiệt độ UL105, không độc hại, ổn định nhiệt tốt, thúc đẩy quá trình hóa dẻo. Sử dụng cho nhựa dẻo, bán cứng màu trắng và các loại màu nhạt.
CZ-2021 Dạng bột Canxi kẽm Tính ổn định cao, hiệu quả cách nhiệt tốt. Sử dụng cho nhựa dẻo và bán cứng màu nhạt.
HT-14 Dạng bột Canxi kẽm Sử dụng mục đích chung, giá trị C/P cao, có tính bôi trơn trong và ngoài cơ bản, thuộc dòng chất ổn định kinh tế. Sử dụng cho nhựa PVC dẻo, cứng, ép đùn, ép phun, như sản phẩm nẹp nhựa nội thất, ống nhựa dẻo , bộ phận thiết bị, phích cắm, v.v
BN-612 Dạng bột Barium kẽm Sử dụng mục đích chung, giá trị C/P cao, hiệu quả cách nhiệt tốt, có tác dụng tạo mờ. Nhựa PVC dẻo và bán cứng,
dành cho tạo hạt, dây cáp điện, ép đùn.
CN-37 Chất lỏng Barium kẽm Sử dụng mục đích chung, nồng độ cao, độ trong suốt cao. Sử dụng cho PVC dẻo và bán cứng
EPVC paste.