CHẤT BÔI TRƠN

Đặc tính và ứng dụng
RG-60(Dạng bột) Chất bôi trơn bên trong Ester cho PVC ứng và bán cứng, cần thêm chất bôi trơn bên trong để tăng hiệu quả cho ngoại hình và gia công.
RG-60

RG-60 là một chất bôi trơn bên trong, có thể hiệu quả cải thiện quá trình gia công tốt, tăng cường sản phẩm mịn và bóng, giảm tỷ lệ sản phẩm bị lỗi.

 

Đặc tính

  1. Có tính tương thích tốt
  2. Giúp tạo gel hóa, cải thiện tính lưu động tốt
  3. Có độ trong suốt tốt

Ứng dụng

Nhựa PVC cứng và bán cứng