THÔNG TIN SẢN PHẨM

NHỰA  SẢN PHẨM MÃ MÔ TẢ ĐÓNG GÓI  Chất Ổn Định MCZ-235 Dạng bột, trong suốt,…

Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG TIN SẢN PHẨM

Retardant

UltraCarb is a halogen free fire retardant produced from our own natural deposits containing two minerals:…

Chức năng bình luận bị tắt ở Retardant

MVOH-VINYL RESIN

Thông tin sản phẩm MVOH Vinyl cloruaVinyl axetatMonome thứ baHàm lượng hydroxylGiá trị ydroxylTrọng lượng phân…

Chức năng bình luận bị tắt ở MVOH-VINYL RESIN

Oxide Pigment Red_718

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Hình dạng:Bột màu đỏ Độ trong suốt so theo mẫu tiêu…

Chức năng bình luận bị tắt ở Oxide Pigment Red_718

SEBS 6154

Hệ thống Polymer Solution Polymerization, Sryrene ethylene/butylene block copolymer Chất ổn định Không gây ô nhiệm…

Chức năng bình luận bị tắt ở SEBS 6154