ESO-132

THÀNH PHẦN  100% Dầu đậu nành Epoxy NGOẠI HÌNH  Chất lỏng màu vàng nhạt TÍNH CHẤT…

Chức năng bình luận bị tắt ở ESO-132

Retardant

UltraCarb is a halogen free fire retardant produced from our own natural deposits containing two minerals:…

Chức năng bình luận bị tắt ở Retardant

MCZ-235 CHẤT ỔN ĐỊNH

GIỚI THIỆU MCZ-235 Thuộc dạng bột ổn định có hiệu suất cao, trong suốt,  không độc…

Chức năng bình luận bị tắt ở MCZ-235 CHẤT ỔN ĐỊNH

RG-60 PVC CHẤT BÔI TRƠN

GIỚI THIỆU RG-60 là chất bôi trơn bên trong ít ảnh hưởng đến thời gian xử…

Chức năng bình luận bị tắt ở RG-60 PVC CHẤT BÔI TRƠN