UMBER 745

TÊN SẢN PHẨM Reddish Brown Umber 745 CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Hình dạng:Bột màu nâu…

Chức năng bình luận bị tắt ở UMBER 745

UMBER 5984

TÊN SẢN PHẨM Blackish Brown Umber 5984 CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Hình dạng:Bột màu nâu…

Chức năng bình luận bị tắt ở UMBER 5984

Vandyke Brown 978

TÊN SẢN PHẨM Vandyke Brown 978 CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Hình dạng:Bột màu nâu đen…

Chức năng bình luận bị tắt ở Vandyke Brown 978

Oxide Pigment Red_718

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Hình dạng:Bột màu đỏ Độ trong suốt so theo mẫu tiêu…

Chức năng bình luận bị tắt ở Oxide Pigment Red_718