MVOH-VINYL RESIN

Thông tin sản phẩm MVOH Vinyl cloruaVinyl axetatMonome thứ baHàm lượng hydroxylGiá trị ydroxylTrọng lượng phân…

Chức năng bình luận bị tắt ở MVOH-VINYL RESIN

Oxide Pigment Red_718

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Hình dạng:Bột màu đỏ Độ trong suốt so theo mẫu tiêu…

Chức năng bình luận bị tắt ở Oxide Pigment Red_718

ESO-132

THÀNH PHẦN  100% Dầu đậu nành Epoxy NGOẠI HÌNH  Chất lỏng màu vàng nhạt TÍNH CHẤT…

Chức năng bình luận bị tắt ở ESO-132

UMBER 745

TÊN SẢN PHẨM Reddish Brown Umber 745 CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Hình dạng:Bột màu nâu…

Chức năng bình luận bị tắt ở UMBER 745