THÔNG TIN SẢN PHẨM

NHỰA  SẢN PHẨMMÃMÔ TẢĐÓNG GÓI Chất Ổn ĐịnhMCZ-235Dạng bột, trong suốt, không mùi, không độc20Kg / Bao Chất…

Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG TIN SẢN PHẨM

PE WAX

TÊN SẢN PHẨM WD2040PX : Polyethylene Homopolymer Wax LP1020P : PE Wax tinh luyện OX102P :…

0 Comments

UMBER 745

TÊN SẢN PHẨM Reddish Brown Umber 745 CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Hình dạng:Bột màu nâu…

Chức năng bình luận bị tắt ở UMBER 745

UMBER 5984

TÊN SẢN PHẨM Blackish Brown Umber 5984 CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Hình dạng:Bột màu nâu…

Chức năng bình luận bị tắt ở UMBER 5984

Vandyke Brown 978

TÊN SẢN PHẨM Vandyke Brown 978 CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT Hình dạng:Bột màu nâu đen…

Chức năng bình luận bị tắt ở Vandyke Brown 978