FS-200 CHẤT LÀM ĐẶC

GIỚI THIỆU

FS-200 là hydrophilic fumed silica với diện tcíh bề mặt riêng là 200m2/g, kích thước ban đầu có thể là 5 ~40nm, nó là một loại bột keo trắng có độ tinh khiết cao

VẬT TÍNH

 Hạng mục thử nghiệm Tiêu chuẩn
 DT bề mặt riêng (m2/g) 200±15
 Giá trị PH 3.6~4.3
 Tăng nhiệt giảm lượng(m/m) 2h 105℃(%) ≤ 2.0
 Mật độ khối (g/l) 30~60
 Hàm lượng SiO2 (%) ≤ 99.8

ĐẶC TÍNH

Diện tcíh bề mặt riêng rất nhỏ

ỨNG DỤNG

ĐÓNG GÓI