MCZ-235 CHẤT ỔN ĐỊNH

GIỚI THIỆU

MCZ-235 Thuộc dạng bột ổn định có hiệu suất cao, trong suốt,  không độc hại (không chì, không cadmium, không kim loại nặng)

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

Thành phần:Canxi, kẽm, magnesium
Bề ngoài:Dạng bột màu trắng
Trọng lượng False:0.4 ± 0.1
Hàm lượng nước:< 2 %

ỨNG DỤNG